Byty Sedlecká: Vysněné bydlení blízko centra Karlových Varů

27. 6. 2020
cerna

Projekt Byty Sedlecká je situován ve městě Karlovy Vary. Vzhledem k velikosti a sjednocení pozemků do kompaktního území a vzhledem k územnímu plánu – jeho požadavku na bytové domy až o 6 nadzemních podlažích v celé funkční ploše, se jedná o projekt v ojedinělé lokalitě Karlových Varů s výjimečným rozsahem obytné funkce v kontextu města. V první etapě investor počítal se 158 byty a v druhé etapě s celkem 686 byty.

Projekt Byty Sedlecká je situován ve městě Karlovy Vary. Vzhledem k velikosti a sjednocení pozemků do kompaktního území a vzhledem k územnímu plánu – jeho požadavku na bytové domy až o 6 nadzemních podlažích v celé funkční ploše, se jedná o projekt v ojedinělé lokalitě Karlových Varů s výjimečným rozsahem obytné funkce v kontextu města. V první etapě investor počítal se 158 byty a v druhé etapě s celkem 686 byty.

 

ANALÝZA PROJEKTU

Pro správně nastavenou obchodní strategii projektu je třeba zpracovat analýzu cen bytů. Analýza si vyžádala místní šetření a jednání s odhadci bank. Z naší strany je analýza cen doplněna o transakční ceny z katastru nemovitostí. Výsledkem všech těchto aktivit je zpracovaný ceník bytů. V případě projektu byty Sedlecká investor dodal již hotový ceník bytů, které jsme doporučili porovnat s bankovním odhadcem. Bankovní odhad zajistili eDO finance s ohledem na jejich roli v zajištění financování pro koncové klienty projektu byty Sedlecká.

V rámci tržní a obchodní analýzy projektu jsme ho vyhodnotili, jako potenciálně úspěšný při zachování předem stanovených obchodních a marketingové strategických cílů v rámci komplexní studie, kterou jsme pro developera provedli, a na základě které byl proces projektu řízen.

 

DODÁVANÉ SLUŽBY

 • Vstupní analýza projektu a jeho tržní pozice
 • Tvorba obchodní strategie včetně přímého prodeje
 • Tvorba marketingové strategie včetně produkce
 • Zajištění financování pro koncové klienty

 

OBCHODNÍ STRATEGIE

V rámci obchodní strategie projektu bylo po dohodě s developerem naplánováno a zajištěno několik kroků a nástrojů k efektivnímu prodeji. Zejména se jednalo o definici náplně práce jednotlivých členů týmu a časového rozplánování jednotlivých aktivit

 • Stanovení kompetencí a lidských zdrojů projektu
 • Stanovení obchodního týmu
 • Support obchodního týmu – zpracování agendy

 

MARKETING

Marketingová strategie měla plnit tři cíle. Prvním je přivést poptávajícího klienta do obchodních prostor. Druhý je s klientem uzavřít rezervační smlouvu a třetí je budovat značku s ohledem na etapizaci projektu.

 • Vytvoření značky (brand, web)
 • Online (Facebook, Instagram) a offline aktivity
 • Realitní servery, ostatní PR
 • Vizualizace, virtuální prohlídky, videoprohlídky

 

FINANCOVÁNÍ, POPTÁVKY

Kvalitně zaznamenané kontakty jsou pro správné fungování marketingových aktivit klíčové.  90% prodejů v developerských projektech je financováno hypotečním úvěrem.

Proces:

 • Zdroj poptávky
 • Support obchodního týmu
 • Obchodní tým
 • Klient

Financování v rámci eDO finance je efektivní, kvalitní a zrychluje obchodní proces realizace projektu.

Více o celém projektu naleznete zde.