Co můžeme stavět na zahradě a za jakých podmínek?

29. 7. 2023
Petra Dusová

Na zahradě můžeme postavit téměř cokoliv – chatu, kůlnu, bazén či další rodinný dům. Je ale důležité splňovat zákonné podmínky a samozřejmě některé stavby musí mít územní povolení od stavebního úřadu.

Jaké stavby ale územní souhlas nepotřebují?

       • Pergola do výšky 5 metrů a 25 m2 zastavěné plochy
       • Bazén do 40 m2

Územní souhlas ale potřebují stavby typu nepodsklepených staveb do 25 m2 zastavěné plochy, do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím. Tyto parametry se týkají kůlen, garáží a podobných staveb. K územnímu souhlasu musíte také předložit výpis z katastru nemovitostí, zakreslený záměr s katastrální situací, souhlasy sousedů s podpisy a projekt ke stavbě.

Pro ohlášení stavby jsou stanoveny trochu jiné parametry:

        • Chata pro hosty, altánek, pergola větší než 25 m2,
        • Stavby pro bydlení a rodinou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do                hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Ohlášení stavby je potřeba dodat na příslušný stavební úřad. Pokud řízení se stavebním úřadem proběhne v pořádku, úřad vyzve obec, kde stavba stojí a k přidělení popisného čísla.

Klasická kolaudace se dnes u běžných objektů určených k bydlení neprovádí, nahrazuje ji právě oznámení záměru stavbu užívat. Kolaudují se pouze větší stavby, resp. ty, jejichž uživatelé nemají možnost ovlivnit jejich parametry. Klasicky jde především o stavby veřejného významu, jako jsou školy, nemocnice, bytové domy, úřady a podobně.

 

Autor: Milan Špinka