Umožňujeme příjem anonymních oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to všem zaměstnancům a spolupracujícím osobám a jejich pracovníkům, prostřednictvím e-mailu whistleblowing@edofinance.cz.“.