Co nás čeká u daně z nemovitosti?

15. 4. 2023
Petra Dusová

Dnes tu pro vás máme informace ohledně současné situace týkající se daně z nemovitosti a toho co nás pravděpodobně čeká. Daň z nemovitosti se řídí zákonem č.338/1992 Sb. a její výpočet vychází z výměry zastavěné plochy/podlahové plochy se násobí koeficientem dle charakteru stavby, účelu jejího užívání, velikostí obce, ve které se nachází a případně dalším násobením koeficientem dle místní vyhlášky obce.

V rámci bouřlivých debat o řešení tristního deficitu státního rozpočtu přišla na přetřes i daň z nemovitosti, jako jedna z možností, jak zvýšit jeho příjmovou část. Je pravdou, že daň z nemovitosti v ČR, je jedna z nejnižších v Evropě.

Nyní je daň z nemovitostí příjmem do rozpočtu municipalit, v jejichž katastru se daná nemovitost nachází. Jednou z uvažovaných variant je, že část daně z nemovitosti by přímo plynula do státního rozpočtu. Obce se tak pochopitelně změně rozpočtového určení těchto daní brání. Navíc řada z nich navýšení daně z nemovitosti od příštího roku chystá bez ohledu na aktuální dění.

Problém ale může nastat u nízkopříjmových domácností, které by navýšení již nemuseli unést. Jako schůdnější varianta se nabízí vyšší zdanění skladovacích prostor na orné půdě ale i jiných komerčních nemovitostí. Stejně tak je sociálně ohleduplnější francouzská cesta, kdy z vlastního bydlení je placena nízká sazba a z každé další nemovitosti sazba i o 1% vyšší.

A jak může tato změna ovlivnit realitní trh ⁉

Nárůst daně může způsobit snížení poptávky po investičním bydlení a tím i utlumit inflační tlaky. Záleží, o jak velké navýšení by se jednalo. Vývoj ovšem může být i opačný a to ten, že majitelé investičních bytů přenesou tuto zátěž na nájemníky a dojde tak k dalšímu růstu nájemního bydlení. Národní ekonomická rada vlády (NERV) také navrhuje provázat daň s inflací nebo s DPH, aby byla zaručena její pravidelná valorizace.

Rozhodnutí o podobě nového daňového balíčku by mělo padnout cca v květnu tohoto roku s platností od 1.1.2024.

Autor: Milan Špinka