Prodali jste v minulém roce nemovitost? Zbystřete!

14. 3. 2024
Petra Dusová

Pokud jste v průběhu minulého roku prodali nemovitost a počítáte s takto získanými prostředky pro řešení své bytové potřeby, věnujte prosím pozornost následujícím řádkům.

O pravidlech zdanění prostředků z prodeje nemovitosti, jíž jste nevlastnili dostatečně dlouho, jakož i situacím prodeje nemovitostí nabytých darem či dědictvím, jsem již psal ve svém dřívějším článku. Podstatný je tzv. časový test, čili doba, po kterou je nutné nemovitost před prodejem vlastnit či v nemovitosti bydlet, aby prostředky z prodeje nepodléhaly zdanění.

Jednou ze zákonných výjimek je také využití prostředků k uspokojení své bytové potřeby v roce následujícím po prodeji takové nemovitosti. Ovšem podle předloňské novely zákona o dani z příjmu je zapotřebí tento záměr finančnímu úřadu včas oznámit, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, kdy k prodeji došlo. Pakliže k oznámení nedojde, nebude splněna zákonná podmínka pro osvobození od placení daně, i kdybyste skutečně prostředky k řešení své bytové potřeby skutečně použili.

Proto nezapomeňte prostředky z prodeje nemovitostí zahrnout do letošního daňového přiznání a oznámit, že budete uplatňovat osvobození od daně v následujícím zdaňovacím období. Následné doměření daně, včetně úroků z prodlení navázaných na aktuální repo sazby ČNB, může být pak hodně bolestivé.

Popřemýšlejte tedy nad tím, jestli se tento případ netýká například někoho z Vašich blízkých či přátel, protože za takovou radu vám budou vážně vděčni.

Autor: Jaroslav Šilhavík