Řešíte dědictví? Pojďme se podívat, co Vás čeká

30. 10. 2023
Petra Dusová
Ačkoliv dědictví nepatří mezi radostné chvíle v životě člověka, dříve či později se s touto starostí potká prakticky každý z nás. A proto si stojí za to osvěžit některé náležitosti, které jsou s tímto procesem spojeny. Pokud ještě nevíte, kdo přesně bude dědicem po zůstaviteli (osoba, jejíž práva a závazky přecházejí na dědice po smrti), zvažte následující možnosti:

1️⃣ Zákonná posloupnost: Zákonná posloupnost je systém určující, kdo má nárok na dědictví v případě, že zůstavitel nenapsal závěť nebo v závěti nepojmenoval všechny dědice. Jedná se o stanovený řád (existuje 6 dědických tříd), podle kterého jsou příbuzní zůstavitele řazeni dle stupně příbuzenství a mají právo dědit v případě, že nebyla sepsána kompletní poslední vůle.

2️⃣ Závěť: Závěť je právní dokument, který obsahuje rozhodnutí osoby týkající se rozdělení jejího majetku po smrti. V závěti budoucí zůstavitel určuje, jak má být jeho majetek rozdělen mezi dědice a může také stanovit podmínky nebo omezení týkající se dědictví. Závěť zpravidla obsahuje informace o tom, kdo má být dědicem a v jakém poměru, a může také upřesňovat, jaké konkrétní položky majetku mají být přiděleny jednotlivým dědicům. Mimo to může závěť obsahovat ustanovení týkající se péče o nezletilé děti, určení správce majetku nebo dokonce ustanovení o pohřbu a obřadních rituálech.

3️⃣ Dědická smlouva: Dědická smlouva, známá také jako dědická dohoda, je právní ujednání uzavřené mezi potenciálními dědici ohledně rozdělení majetku po smrti osoby, tzv. zůstavitele. Může být sepsána za předpokladu, že zůstavitel nezanechal závěť nebo pokud závěť neobsahuje kompletní ustanovení o rozdělení majetku.

👉🏻 Pokud řešíte odhad pro dědické řízení, neváhejte se na náš tým obrátit. Rádi Vám i v této nelehké situaci podáme pomocnou ruku.

Milan Špinka